Voorwaarden Service abonnement

Voorwaarden service abonnement hcgairco.nl

Graag informeren wij je over de mogelijkheden van ons service abonnement voor jouw airco installatie. Een service abonnement geeft de zekerheid dat de installatie goed blijft functioneren. Alle essentiele onderdelen, electronica en componenten worden door ons jaarlijks gecontroleerd. Hierdoor heb je de zekerheid dat je installatie langer meegaat en blijft doen waarvoor je hem hebt aangeschaft. Hieronder kan je lezen welke werkzaamheden door ons worden uitgevoerd en op welke wijze.

Uitvoering werkzaamheden

1.1 Preventief onderhoud:

Het voorgeschreven preventief onderhoud omvat:

Binnen:

 • Algehele controle van de werking van de installatie;
 • Controle van de werking van de temperatuurregeling;
 • Controle van de functies op het bedieningspaneel;
 • Controle lekdichtheid (indien van toepassing);
 • Controle van de condenswaterafvoer;
 • Controle van de elektrische bedrading.

Buiten:

 • Het reinigen van de condensor;
 • Controle van de omkasting (indien aanwezig);
 • Controle van de elektrische bedrading.

Algemeen:

 • Visuele inspectie van de koelleidingen en isolatie op knikken en beschadigingen;
 • Controle van de installatie op koudemiddellekkage;
 • Meten van de koudemiddeldruk tijdens bedrijf aan de zuig- en perszijde van het systeem;
 • Meten van de stroomopname van zowel de compressor als de ventilatoren;
 • Controle van de condensordrukregeling (indien aanwezig);
 • Rapportage volgens de CFK-regelgeving.

1.2 Herstelwerkzaamheden (correctief onderhoud):

Gedurende de looptijd van het contract zal hcgairco ervoor zorgen dat na melding door opdrachtgever van een storing aan apparatuur of een onderdeel daarvan, die de bedrijfsvoering ernstig hindert, zo spoedig mogelijk een servicetechnicus bij het opstellingsadres aanwezig zal zijn teneinde de storing te verhelpen.

Voorrijkosten en arbeidskosten van storingsbezoeken welke voortkomen uit calamiteiten omschreven in artikel 1.2.1 worden altijd in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Correctieve werkzaamheden zullen in overleg met opdrachtgever worden uitgevoerd, indien mogelijk direct. De noodzakelijke arbeidstijd, onderdelen en voorrijkosten zijn niet in deze overeenkomst inbegrepen en zullen derhalve aan de opdrachtgever worden berekend. Zowel op de onderdelen, arbeidstijd en voorrijkosten wordt een korting van 10% verrekend volgens de dan geldende tarieven.

1.2.1 Calamiteiten

Werkzaamheden, welke het gevolg zijn van of veroorzaakt worden door het niet opvolgen van een advies van de hcgairco of fabrikant, onoordeelkundig gebruik, bedieningsfouten, zonder goedkeuring van hcgairco aanbrengen van wijzigingen in de apparatuur of daarop aansluiten van andere apparatuur, vermeende storingen, fouten in de spanningsvoorziening, brand, inductie, blikseminslag, statische elektriciteit, dan wel enige andere oorzaak waarop de uitvoerder redelijkerwijs geen invloed heeft kunnen uitoefenen, zullen aan opdrachtgever in rekening gebracht worden volgens de dan geldende marktconforme tarieven.

1.3 Tijdstip uitvoering van preventief onderhoud:

Preventief onderhoud wordt uitgevoerd:

 • Eenmaal per jaar mits anders overeengekomen.

1.4 Werktijden:

De onderhoudswerkzaamheden zullen, met uitzondering van erkende feestdagen, plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur. De planning van de onderhoudswerkzaamheden gaat in overleg met hcgairco.

1.5 Rapportage:

Van elk bezoek ten behoeve van onderhouds- en /of herstelwerkzaamheden zal hcgairco schriftelijk rapporteren aan de door de opdrachtgever daartoe aangewezen contactpersoon. Deze rapportage zal voldoen aan de door overheid gestelde CFK-regeling. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle relevante gegevens bij de installatie aanwezig zijn.

1.6 Klein- of verbruiksmateriaal:

Om emissie van koudemiddel te voorkomen kan binnen deze overeenkomst tijdens onderhouds- en/of herstelwerkzaamheden, zonder dat vooraf toestemming is gegeven door de opdrachtgever, (klein) materiaal worden verbruikt tot een maximum van € 45,38 per bezoek voor rekening van de opdrachtgever.

1.7 Betaling:

De betaling van het jaarlijkse service abonnement vindt tegelijk plaats met de bestelling op hcgairco.nl. Je kunt kiezen voor een éénmalige betaling van € 125,00 per jaar of een maandelijkse automatische incasso van € 12,00. Na afloop van het betreffende jaar zal de overeenkomst zonder opzegging automatisch met 1 jaar worden verlengd en ontvang je van hcgairco.nl een nieuwe betaallink of zal de automatische incasso blijven doorlopen. De verbruikte materialen t.b.v. preventief onderhoud, die niet binnen de overeenkomst vallen, worden na uitvoering gefactureerd middels een betaallink of verlopen via de SEPA machtiging t.b.v. automatische incasso.

1.8 Garantie en aansprakelijkheid:

Op alle vervangende onderdelen geldt een garantie van één jaar (niet op arbeidsuren en voorrijkosten). Wanneer er binnen een termijn van 7 dagen na de uitvoering van de preventieve onderhoudsbeurt(en) (niet de extra lekdetectie) storingen optreden, waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat ze het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden met betrekking tot de preventieve werkzaamheden, dan zullen geen voorrijkosten en arbeidskosten in rekening worden gebracht.

1.9 Aanvullende bepalingen:

Alle correctieve en preventieve onderhoudswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd door F-Gassen gecertificeerde C.F.K. technici, overeenkomstig de regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen d.d. 01/04/2020.

Stel zelf je eigen airco samen

1
2
3

Gebruik onze rekentool om in drie stappen het beste systeem te kiezen voor jouw ruimte(s) en plan direct een installatie in.

Contact

Wil jij weten welk systeem het beste geschikt is voor jouw ruimte(s) of wil je persoonlijk advies? Gebruik dan onze rekentool of neem contact op met hcgairco.nl